Koordinātors


Dr. Arnolds Ūbelis

Nacionālais kontaktpunkts
Atomfizikas  un Sprektroskopijas institūts, Latvijas Universitāte.
Šķūnu 4,
Riga (Old  Town)
 
Tel.: +371-7229727; Fax: +371-7034513,
Mob. +371-9498659
E-mail: arnolds@latnet.lv

 

  • Vienlaicīgi kā NKP grupas vadītājs atbildīgs par visu Sesto Ietvara programmu,
  • Strādā ar ES  Ietvara programmām kopš 1999.gada.