Iespējas sadarbībai ar Dienvidāfriku

2005.gada maijā es saņēmu uzaicinājumu  no Judy R. Franz  IUPAP ģenerālā sekretāra  un Amerikas Fizikas Biedrības biedra piedalīties ar referātu pirmajā pasaules līmeņa konferencē Durbanā, Dienvidāfrikā: Conference on Physics and Sustainable Developement

kopsavilkums no ceļojumā paveiktā