LATVIJAS UNIVERSITĀTES 65. KONFERENCE
Plenārsēde Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā tagad un nākotnē ES Septītās Ietvara Programmas starts Latvijā Plenary session EU Financed Research in Latvia Opening of 7th Framework Programme in Latvia 2007.gada 5.februārī, pirmdienā, plkst. 12.00, Raiņa bulvārī 19, Lielajā Aulā

papildināts!

Prezentācijas no konferences iespējams lejupielādēt šeit:

Frontier Research in Belarus (Sergey Maksimenko, Ludmila Shmygova)

Some actual facts about Participation of RTD Community of Latvia in FP5  and FP 6  Programmes Leading Research Institutes and Small and Middle Size Enterprises  (Dr.Arnolds Ūbelis)

The Health theme in the Cooperation programme (Stéphane Hogan)

The European Research Council (Dr Gianpietro van de Goor)

ES Struktūrfondi Zinātnei

 SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN SOUTH AFRICA (Cristina Pinto)

« People » Policies and Marie Curie Actions (Dr. Barbara Rhode)

Food Research in FP7 (Violeta Cikina)

Zinātnes un pētniecības finansējums 2007.gadā (Maija Bundule)

 

Godātie kolēģi!

 Tālāk tekstā ir LU ES zinātnes plenārsēdes programma, kuru Latvijas Universitāte rīko kopā ar Latvijas Zinātnes padomi un Latvijas Nacionālo kontaktpunktu grupu. Konference notiks LU Lielajā Aulā un par vietu trūkumu nav jāuztraucas. Tiek laipni aicināti visi no Latvijas tematiski plašās un dažādos ES zinātnes konkursos kompetenci pierādījušās zinātnes saimes. Šis pasākums savā veidā dos startu Latvijas pētnieku līdzdalībai un darbam 55 miljardus lielās ES Septītās Ietvara programmas (2007.-2013.) zinātnē un tehnoloģiju attīstībā izpildē (7-IP). 

  Referentu sarakstā ir 4 Eiropas Komisijas DG RESEARCH (latviski – ES Zinātnes ministrija) eksperti, kuri katrs pārstāv nodaļas, kas pārvalda zinātnes budžetus pēc apjoma lielākus nekā Latvijas nacionālais budžets. Viņu atbraukšana ir lielas cieņas un atzinības parādīšana Latvijas zinātnei un viennozīmīgi arī atbalsta apliecinājums. Būs stāsts par Latvijas panākumiem iepriekš un Dr. Maijas Bundules, Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktores, informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu 7-IP projektiem. Būs interesants ziņojums par kaimiņvalsts Baltkrievijas varēšanu fundamentālo pētījumu jomā un ziņojums no Dienvidāfrikas Republikas par viņu interesi sadarbībā ar ES un arī ar Latviju.

 Interesanti būs visiem, gan pieredzes bagātiem zinātniekiem, gan jauniem maģistriem un doktorantūras studentiem, kuri domā par savu pirmo nopietno piepūli zinātnē – kvalifikācijas darbu un tālāko karjeru zinātnes un tehnoloģiju attīstības laukos. Ļoti aicinām tos, kuriem nav pieredzes ES finansētos projektos, jo šī konference ir unikāla iespēja gūt visaptverošu iespaidu (nepastarpināti) tieši no ES ekspertu teiktā.

  Projektu pieteikumu kopskaits ES Ietvara programmām ar Latvijas līdzdalību jau ir sasniedzis skaitu 2000. Starp tiem finansējumu uz šo brīdi ir saņēmuši vai saņems vairāk nekā 450 projekti. Kopējais, tieši deleģētais naudas apjoms Latvijas zinātnei šajos projektos pārsniedz 35 miljonus Eiro. Tomēr ir aizvien jaunas un praktiski neizsmeļamas iespējas. Lielākais 7-IP jaunums ir tieši, un praktiski bez birokrātijas, deleģētais finansējums fundamentālās zinātnes pētījumiem bez ierobežojumiem attiecībā zinātnes disciplīnu vai sektoru.
 
        Ļoti svarīga ir nākotnes perspektīva. Vinnētāji būs tie, kuri labi sagatavosies jau pirmajiem ES Septītās Ietvara programmas (7-IP) projektu konkursiem, jo konkurence aug no gada uz gadu. Programmas ir plānotas tā, ka ikviens var nākt ar savu iniciatīvu un startēt ES līmeņa konkursos, kuru rezultātus Briselē vērtē neatkarīgi eksperti. Turklāt, Latvijas zinātnes kapacitāti tagad jau diezgan nopietni paaugstina ES Struktūrfondu nauda, kura ir pieejama nacionālā līmenī laika periodā 2007.-2013.gadiam.

 Panākumi sacensībā par Ietvara programmu finansējumu individuāli un arī nacionālā līmenī ir atkarīgi no tā, cik profesionāli mēs spēsim izmantot uzkrāto līdzdalības pieredzi un sniegt atbalstu viens otram. Tamdēļ organizatori plāno šo pasākumu kā lielu un aktīvu pieredzes apmaiņas forumu ar iespējām ātrai reakcijai priekšlasījumu laikā. Vienlaicīgi, papildus kontaktu iespējas sniegs darba pusdienas un kafijas pauze. Plānotās diskusijas, kontaktsarunas un sarunas čukstus ar kaimiņu kādā garlaicīgākā priekšlasījuma brīdī.
 
 Nepalaidiet garām šo iespēju, nāciet paši un aiciniet līdzi savus kolēģus, jaunos zinātniekus un studentus. Mēs visi kopā veidojam Latvijas zinātnes nākotni!

Aizvien Jūsu  
Arnolds Ūbelis un visa Nacionālā kontaktpunktu grupa 

PLENĀRSĒDES
Dienas kārtība

Eiropas Savienības finansētā zinātne Latvijā
 Paveiktais un sagaidāmais darbs Septītās Ietvara programmas (2007–20013) izpildē
Opening of 7th Framework Programme in Latvia

Sēdes vadītājs: Arnolds Ūbelis

12.00 – 12.05
Ivars Lācis (LU rektors; Rector, UL)
Atklāšanas uzruna - Opening Address

12.05 - 12.20
Arnolds Ūbelis (Latvijas ES 6IP Nacionālo kontaktpunktu sistēma, NCP System in Latvia)
Latvijas rezultāti ES Ietvara programmās salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm un
Latvijas institūciju panākumu ranžējums.
Results of Latvia in EU Framework Programmes and Success of Latvian Institutions      

12.20 - 13.10
Stephane Hogan, European Commission DG Research,
The  HEALTH  Theme of Collaborative Research in 7th Framework Programme

13.10 – 13.30
Violeta Cikina, European Commission, DG Research
Food research in FP7. Knowledge-based Bio-Economy and Technological Platforms

13.30 – 14.10
Barbara Rhode, European Commission DG Research,
Presentation of  PEOPLE Programmes

14.10 – 15.00
Pusdienlaiks / Lunch Time


15.00 – 15.40
Gianpietro  Van De Goor,  European Commission DG Research,
Presentation of IDEAS Programme and Agenda of Euroepan Research Council

15.40 –16.20
Maija Bundule,  Izglītības un zinātnes ministrija, departamenta direktore
Nacionālais atbalsts zinātnei un 7.Ietvara programmas projektu līdzfinansējums.
ES Struktūrfondu programēšanas periods 2007-2013. Atbalsts zinātnei un cilvēku resursu izaugsmei Latvijā
16.20 – 16.40
Daandu Toit – Dienvidāfrikas Republikas 7.Ietvara programmas Nacionālās kontaktpunktu sistēmas koordinators.
Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Dienvidāfrikas Republikā
Science and Technology Development in South Africa

16.40 – 17.00
Sergey Maksimenko
Business Unit of Institute of Nuclear Problems Institution, Byelorussia State University
Ieskats Baltkrievijas  zinātnes sasniegumos fundamentālo pētīijumu jomā. Frontier Research in Byelorussia

17.00 – 17.30      Noslēgums un  diskusijas  pie kafijas tases  -  Discussions and Coffee 

    17.30 -  19.00  Complementary events: Partnership Workshop
     South Africa and Latvia, Byelorussia  and Latvia