Seminārs 19.oktobrī Rīgas Stradiņa Universitātē
19.oktobrī Rīgas Stradiņa Universitātē Hipokrāta auditorijā notiks seminārs “Gatavojoties ES 7.Ietvara programmai zinātnes un tehnoloģiju attīstībai”

Semināra darba kārtība

9.00 –  9.10           Semināra atklāšana

                             Dr.Arnolds Ūbelis, ES Ietvara programmas Latvijas

                             Nacionālais kontaktpunkts

9.10 –  9.25           Project “Boosting Baltic FP6” for researchers

Dr. Frank Graage, coordinator, Steinbeis Transferzentrum         

9.25 –  9.40           Scanbalt - Metaregion in Europe – possibilities for   EC Framework programme

                             Lise Clausen Vinkel, Scanbalt secretariat

9.40 – 10.30          The structure of 7th Framework Programme. Thematic priority “Health”

Dr. Luis Minguez, European Commission

10.30 – 11.00          Kafijas pauze

                             Sekmīgo 6.Ietvara programmas projektu pieredze

11.00 – 11.30          Network of excellence “Environmental cancer risk, nutrition and individual susceptibility”

Prof. Konrad Rydzynski, Nofer Institute of Occupational Medicine,  Poland

11.30 – 12.00          Integrated project “Novel molecular targets for obesity and type 2 diabetes”

Dr. Alex Bailey, Goteborg University, Sweden

12.00 – 12.30          Biomedical Research and Study Centre: Experience in 6th Framework programme

Prof. Elmars Grens, BMC, Latvia

 

12.30 – 14.00          Pusdienas

 

14.00 – 17.00          Viesiem iepazīšanās ar Rīgas Stradiņa universitāti un Biomedicīnas studiju un pētniecības centru.

 

14.00 – 15.10          Latvijas dalībniekiem praktiska nodarbība datoru klasē (vada Dr. Dace Tirzīte, Latvijas Nacionālais kontaktpunkts)

    -) informācija par Ietvara programmu,

    -) Ietvara programmā finansētie projekti

    -) sadarbības partneru meklējumi u.c.

 

 

15.10 – 15.30          Projekts “SMEs go Life Sciences” – atbalsta iniciatīva

                             dalībai 7.Ietvara programmā

                             Diāna Krieviņa, Latvijas Tehnoloģiskais Centrs

 

15.30 – 15.45          Kafijas pauze

 

15.45 – 17.00 Praktiskās nodarbības turpinājums

                             Ieskats projektu pieteikumu gatavošanā

                             -) kopsavilkums

                             -) Projekta aktivitātes (work packages)

                             -) Finansiālie aspekti

 

Interesentus lūdzam pieteikties Dacei Tirzītei līdz 15.oktobrim

(e-pasts: tirzite@latnet.lv)