Sixth Framework Programme
  Eiropas Savienības 7-ā pētniecības un tehnoloģiju attīstības programma Latvijā
  Latvijas Nacionālā kontaktpunkta un atbalsta grupas aktuālas informācijas pakalpojumi
Latvijas kontaktpunkts
7-IP - F7
National Coordinator
Legal and financial NCP
Health NCP
Bio NCP
ICT NCP
NMP NCP
Energy NCP
Enviroment NCP
Transport NCP
SSH NCP
SPACE NCP
Security NCP
Regional NCP
INCO NCP
JRC NCP
Ideas NCP
Mobility NCP
SiS NCP
SME NCP
Inrastructures NCP
EURATOM NCP
-
6-IP - FP6
6-IP Struktūra - 6-FP Structure
6-IP programmu komiteja
-
5- IP - 5-FP
Zinātne-6 > Latvijas kontaktpunkts
News Sadarbības piedāvājumi - Cooperation offers Konferences - Conferences Publikācijas - Publications NKP "Vēstis" - NCP rubrics Saites - Links NKP Sekmīgie projekti - NCP succesfull projects Latvija ES Ietvara Programmās Latvijas zinātnes institūti ES Ietvara Programmās Pētniecības projekti ar Latvijas līdzdalību

Latvijas kontaktpunkts

Latvijas kontaktpunkts
News
7-IP - F7
Legal and financial NCP
National Coordinator
Health NCP
Bio NCP
Sadarbības piedāvājumi - Cooperation offers
ICT NCP
Konferences - Conferences
NMP NCP
Energy NCP
NKP "Vēstis" - NCP rubrics
Publikācijas - Publications
Enviroment NCP
Saites - Links
Transport NCP
SSH NCP
NKP Sekmīgie projekti - NCP succesfull projects
Regional NCP
Security NCP
SPACE NCP
INCO NCP
JRC NCP
Ideas NCP
Mobility NCP
SiS NCP
SME NCP
Inrastructures NCP
EURATOM NCP
-
6-IP - FP6
Latvija ES Ietvara Programmās
6-IP Struktūra - 6-FP Structure
6-IP programmu komiteja
Latvijas zinātnes institūti ES Ietvara Programmās
-
5- IP - 5-FP
Pētniecības projekti ar Latvijas līdzdalību

drukāt

Page under construction
This page is under construction and will be re-freshed with content during June, July 2011.

EK 7. Ietvara programmas 

Nacionālā kontaktpunkta nodaļa

ES 7.Ietvara programmas zinātnes un tehnoloģijas attīstībai (7.IP)  Nacionālais kontaktpunkts (NKP)

•        sniedz informāciju par 7.IP struktūru, par izsludinātajiem projektu pieteikumu konkursiem un iespējām tajos piedalīties,

•        organizē seminārus un informācijas dienas par 7.IP un Eiropas Pētniecības telpas jautājumiem,

•        sniedz konsultācijas par  projektu pieteikumu sagatavošanu 7.IP,

•        izplata informāciju par potenciālajiem pētnieciskajiem konsorcijiem un projektu sadarbības partneriem,

•        sniedz konsultācijas par 7.IP sekmīgo projektu īstenošanas jautājumiem (atskaišu gatavošanu, auditēšanu u.c.),

•        apkopo un analizē informāciju par Latvijas līdzdalību 7.IP.

 

Mūsu darba vieta ir Latvijas Zinātnes padomes telpās
Akadēmijas laukumā 1, 339.kab, LV-1050
talr.    67223480   

 

Nacionālā kontaktpunkta darbinieki
NKP Koordinators Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv

Projektu juridiskie un finanšu jautājumi Inga ŠĪRANTE Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67228249 , mob.  26337060 
e-pasts: spie@latnet.lv

I  SADARBĪBA
Veselība Uldis BERĶIS Rīgas Stradiņa Universitāte, Dzirciema iela 16
Tālr.: 67409242  mob.: 29472349 
e-pasts: uberkis@latnet.lv

Pārtika, lauksaimniecība un zivkopība, un biotehnoloģija Dace TIRZĪTE Latvijas Zinātnes Padome, Akadēmijas lauk.1, 338.kab.
Tālr.  67227790  mob.:  29644426 , fakss:  67227790 
e-pasts: tirzite@latnet.lv

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Dina BĒRZIŅA Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr.:  67229727 , faks: 67225039
e-pasts: dinab@latnet.lv

Nanozinātne, nanotehnoloģijas, materiāli un jauni ražošanas procesi Ints ZĪTARS Latvijas Zinātnes Padome, Akadēmijas lauk.1, 339.kab.
Tālr.  67223480  mob.:  29256809 , fakss:  67223211 
e-pasts: ints.zitars@latnet.lv

Enerģija Ints ZĪTARS 
Vide (arī klimata izmaiņas) Andis ZĪLĀNS Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Tālr.:  67518014 , fakss:  67227790 
e-pasts: aab.kristine@apollo.lv

Transports (arī aeronautika) Kaspars KALNIŅŠ Rīgas Tehniskā Universitāte
Tālr.:  67089164 
e-pasts: kaspars.kalnins@sigmanet.lv

Sociālekonomiskās un humanitārās zinātnes Natālija SAŽENOVA Tālr. mob:  26345415 , fakss:  67228249 
e-pasts: natalija.sazenova@latekolizings.lv

Drošība Kaspars KALNIŅŠ Rīgas Tehniskā Universitāte
Tālr.:  67089164 
e-pasts: kaspars.kalnins@sigmanet.lv

Kosmoss Kaspars KALNIŅŠ Rīgas Tehniskā Universitāte
Tālr.:  67089164 
e-pasts: kaspars.kalnins@sigmanet.lv

II  IDEJAS
Eiropas pētniecības padome Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv

III  CILVĒKRESURSI
Pētnieku sākotnējā sagatavošana Ligita LIEPIŅA Latvijas Universitāte
Tālr.  67034481 ; fakss:  67034513 ,
e-pasts: Ligita.Liepina@lu.lv
Mūžizglītība  
Industrija - pētniecība  
Starptautiskā
dimensija  
Īpašas aktivitātes  
IV  IESPĒJAS (KAPACITĀTES)
Pētniecības infrastruktūras Andis ZĪLĀNS Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Tālr.:  67518014 , fakss:  67227790 
e-pasts: aab.kristine@apollo.lv

Pētniecība MVU vajadzībām Juris BALODIS Latvijas Tehnoloģiskais Centrs
Tālr:  67558746 , fakss:  67540709 
e-pasts: jbalodis@latnet.lv

Zināšanu
reģioni Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv

Pētniecības potenciāls  
Zinātne sabiedrībā Ligita LIEPIŅA Latvijas Universitāte
Tālr.  67034481 ; fakss:  67034513 ,
e-pasts: Ligita.Liepina@lu.lv
Pētniecības politikas attīstība  Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv

Starptautiskā sadarbība Natālija SAŽENOVA Tālr. mob:  26345415 , fakss:  67228249 
e-pasts: natalija.sazenova@latekolizings.lv


Vienotā pētniecības centra aktivitātes Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv


Euratom Jānis BĒRZIŅŠ Latvijas Universitāte, Cietvielu Fizikas institūts
Tel.  67945840 , mob.  26414998 , fakss:  67901211 ;
e-pasts jberzins@latnet.lv


augšup


Jaunumi
Page under construction
NKP aktuālā mājas lapa
Jaunākās "Vēstis"
Arhīvs
ES 7. Ietvara programmas struktūra
© Latvijas nacionālā kontaktpunkta un atbalsta grupa
© Izstrādājis LATNET